З річною інформацією емітента цінних паперів за 2010 рік ви можете ознайомитися на сайті загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку http://www.stockmarket.gov.ua.

З метою використання загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – База даних), користувачу Бази даних потрібно зареєструватись.

Після завершення процедури реєстрації, користувачу для пошуку даних по ПАТ «Креатив Груп» (далі за тестом — емітент) досить в розділі «Регулярна інформація» ввести ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34374903 та рік – 2010.

З особливою інформацією ви можете ознайомитися на сайті загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку http://www.stockmarket.gov.ua.

З метою використання загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – База даних), користувачу Бази даних потрібно зареєструватись.

Після завершення процедури реєстрації, користувачу для пошуку даних по ПАТ «Креатив Груп» (далі за тестом — емітент) досить в розділі «Стрічка новин» ввести повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 34374903.