Статут Креатив-Груп
Положення про НР
Положення про реєстраційну комісію
Положення про Ревізора
Положення про Виконавчий орган
Положення про Загальні збори
Положення про Лічильну комісію