Протокол №11 від 08.09.17
Протокол №10 від 28.04.17
Протокол №8 від 15.04.16
Протокол №10 від 11.04.13
Протокол №7 від 05.10.15
Протокол №9 від 09.09.16

свідоцтво про випуск акцій

свідоцтво про випуск акцій

1. Засновницький (установчий) договір.
Засновницький (установчий) договір – не укладався, в зв’язку з тим, що чинним законодавством Засновницький (установчий) договір не вимагається.
2. Інші внутрішні положення Товариства.
Інші внутрішні положення Товариства (окрім Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Лічильну комісію Товариства, Положення про Реєстраційну комісію Товариства), що регулюють діяльність органів Товариства, уповноваженими органами Товариства не приймались.
 3. Положення про філію, представництва.
ПАТ «Креатив Груп» не має фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
4. Принцип (кодекс) корпоративного управління Товариства.
Кодекс корпоративного управлiння (принципи, правила) у Товариствi не приймався та не затверджувався.
5. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів.
На підтвердження випуску акцій Товариству Кіровоградським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 5/11/1/08 від 17.05.2008 року. Дане Свідоцтво втратило чинність на підставі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 65/11/1/10, дата реєстрації 13.07.2010 року, дата видачі 13.07.2010 року. Інші цінні папери крім акцій Товариство не випускало. Проспект емісії у Товариства відсутній в зв’язку з тим, що законодавством що діяло під час реєстрації випуску акцій він не вимагався.
6. Відповідно до чинного законодавства Товариство подає наступну звітність (форми) до державних органів, в тому числі до податкової, органів статистики, пенсійного фонду та інших фондів, а саме: додаток 5 до Податкової декларації з ПДВ (податкова інспекція); 1-Послуги (місячна) (статистика); № 10 зез (квартальна) (статистика); № 13 зез (квартальна) (статистика); № 1-Б (річна, квартальна) (статистика); № 2-Б (річна, квартальна) (статистика); № 2-інвестиції (квартальна) (статистика); 9-ЗЕЗ (квартальна) (статистика); ф-1 (статистика); ф-2 (статистика); ф-3 (статистика); ф-4 (статистика); ф-5 (статистика); 1ПВ (квартальна) (статистика); 1ПВ (місячна) (статистика); додаток 4 (пенсійний фонд); додаток 1 (ФСС з ТВП); додаток 5 (ФСС від нещасних випадків); № 1ДФ (податкова інспекція); заява розрахунок (ФСС з ТВП).