Повідомлення про виникнення особливої інформації (Про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Про зміну складу посадових осіб емітента)