Повідомлення про виникнення особливої інформації (Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)