Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп»
  2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
  3. Місцезнаходження: 25014 м. Кіровоград (м. Кропивницький), проспект Промисловий, 14
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)357104, (0522)357105
  5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: creativegroup.kr.ua
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

09 вересня 2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (Протокол №9) було прийнято рішення про дострокове припинення повноваження ревізора ПАТ «Креатив Груп» Матіко Руслани Миколаївни (паспорт ЕА 094750, виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.05.1996 р, акціями товариства не володіє), призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2). Замість звільненого ревізора нікого не призначено (не обрано).

III. Підпис

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління

Капустян Г.В.

21.09.2016