Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп»
  2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
  3. Місцезнаходження: 27641 Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)357104, (0522)357105
  5. Електронна поштова адреса: mail@creativegroup.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://creativegroup.kr.ua/
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (далі за текстом -Товариство) на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 04.09.2015р., та отриманого від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ), що здійснює облік прав власності ПАТ «Креатив Груп» у депозитарній системі України, повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера (у відсотках до статутного капіталу Товариства) — OJSC Creative Group Public Limited, (191105, Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C.1066 Nicosia Ciprus.), що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становила 53,3561% збільшилась та становить 77,3561%. Дата зміни емітенту невідома.

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (далі за текстом -Товариство) на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 04.09.2015р., та отриманого від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ), що здійснює облік прав власності ПАТ «Креатив Груп» у депозитарній системі України, повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера (у відсотках до статутного капіталу Товариства) — Іноземне підприємство «Ліга» (32265586, Місцезнаходження: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20, будинок 20), що входив до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становила 24% зменшилась та становить 0%. Отже, Іноземне підприємство «Ліга» не є акціонером Товариства. Дата зміни емітенту невідома.

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (далі за текстом -Товариство) на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 30.09.2015р., та отриманого від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ), що здійснює облік прав власності ПАТ «Креатив Груп» у депозитарній системі України, повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера (у відсотках до статутного капіталу Товариства) — The Bank of New York Mellon (США) (US26135160, Місцезнаходження: Wall Street,1, New York City, NY 10286, USA), що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становила 17,5194% зменшилась та становить 10,6909%. Дата зміни емітенту невідома.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління Капустян Г.В.

08.06.2016