Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати

фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп»
  2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
  3. Місцезнаходження: 27641 с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)35-71-04, (0522)35-71-24
  5. Електронна поштова адреса: office@creativegroup.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://creativegroup.kr.ua
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом — Товариство), що відбулись 05.10.2015 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства №7) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства — Березкіна Максима Станіславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 0,0976%. Перебував на посаді з квітня 2014 року. Підстава припинення повноважень — перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом — Товариство), що відбулись 05.10.2015 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства №7) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства — Кабакова Ігоря Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 0,0976%. Перебував на посаді з квітня 2014 року. Підстава припинення повноважень — перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом — Товариство), що відбулись 05.10.2015 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства №7) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства — Березкіної Ірини Олександрівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 0%. Перебувала на посаді з квітня 2014 року. Підстава припинення повноважень — перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом — Товариство), що відбулись 05.10.2015 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства №7) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства — Токтомушева Рисбєка Чоробековича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 0%.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п»яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «БТА Банк»;

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом — Товариство), що відбулись 05.10.2015 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства №7) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства — Сергеєву Наталію Володимирівну  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 0%.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п»яти років: Голова Правління ПАТ «БТА Банк»;

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом — Товариство), що відбулись 05.10.2015 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства №7) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства — Айжулова Ануара Турсуновича   (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 0%.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п»яти років: партнер компанії Марка-Капітал.

III. Підпис

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова правління

Капустян Г.В.                                                                                                                             06.10.2015