Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп»
2. Код за ЄДРПОУ: 34374903
3. Місцезнаходження: 27641 с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)35-71-04, (0522)35-71-24
5. Електронна поштова адреса: office@creativegroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://creativegroup.kr.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (далі за текстом -Товариство) на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 16.09.2015р. , та отриманого від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ), що здійснює облік прав власності ПАТ «Креатив Груп» у депозитарній системі України, повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера (у відсотках до статутного капіталу Товариства ) — OJSC Creative Group Public Limited (Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C.1066 Nicosia Ciprus.), що входив до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становила 77.3561% зменшилась та становить 0%. Отже, OJSC Creative Group Public Limited не є акціонером Товариства.
Дата зміни емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, — 16.09.2015.Частка в статутному капіталі акціонера ТРАНСЛОДЖИСТІК СЕРВІСЕЗ ЛТД.» (TRANSLOGISTIK SERVICES LTD.), збільшилась з 0.000% до 19.33%.
Дата зміни емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, — 16.09.2015.Частка в статутному капіталі акціонера ДОЛЕБРЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД , збільшилась з 0.000% до 19.33%.
Дата зміни емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, — 16.09.2015.Частка в статутному капіталі акціонера ДЖІОРНАЛІТА Ко ЛІМІТЕД , збільшилась з 0.000% до 19.33%.
Дата зміни емітенту невідома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, — 16.09.2015.Частка в статутному капіталі акціонера ЗЕРУІН Ко ЛТД» , збільшилась з 0.000% до 19.33%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління

Капустян Г.В.                                                                                                                                         16.09.2015