Шановний Акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ ГРУП»

(ідентифікаційний код юридичної особи 34374903,

місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Ліквідаційної комісії відбудуться 25 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №1), з наступним порядком денним:


1. Обрання Лічильної комісії у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни).
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича.)
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:
— основна доповідь – до 10 хвилин;
— співдоповідь – до 10 хвилин;
— виступи в дебатах – до 5 хвилин;
— відповіді на запитання – до 10 хвилин).
4. Розгляд звіту незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» щодо фінансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік. (проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора Аудиторської фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит» щодо фінансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік).
5. Затвердження річного звіту ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік. (проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік.)
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» у 2017 році. (проект рішення: Прибуток не розподіляти у зв’язку з його відсутністю. Покриття збитків відбудеться в порядку визначеному чинним законодавством України.)
7. Розгляд звіту Ліквідаційної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (проект рішення: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2017 рік.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» з 09 год.00 хв. до 09 год.45 хв.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб — паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», складається станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 09 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.), а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член Ліквідаційної комісії ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Плєшков Дмитро Вікторович.

Телефон для довідок: (044) 390-04-55.
Адреса веб-сайту Товариства: http://creativegroup.kr.ua. »

Голова Ліквідаційної комісії
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»                                                                                                           Д.В. Свистунов