Шановний Акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ ГРУП»

(ідентифікаційний код юридичної особи 34374903,

місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75)

 

повідомляє про проведення позачергових  Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Ліквідаційної комісії відбудуться 29 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №1), з наступним порядком денним:

  1. Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни).
  2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича.)
  3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

— основна доповідь – до 10 хвилин;

— співдоповідь – до 10 хвилин;

— виступи в дебатах – до 5 хвилин;

— відповіді на запитання – до 10 хвилин).

  1. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» станом на 21.11.2017 року та додатків №1, №2 до нього (проект рішення: Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» станом на 21.11.2017 року та додатки №1, №2 до нього.)
  2. Звернення ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. Уповноваження Голови ліквідаційної комісії Свистунова Д.В. на звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» (проект рішення: Звернутися ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Свистунова Д.В. на звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».)

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» з 09 год.00 хв. до 09 год.45 хв.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб — паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», складається станом на 24 годину 25 грудня 2017 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 09 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.), а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член Ліквідаційної комісії ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Плєшков Дмитро Вікторович.

Телефон для довідок: (044) 390-04-55.

Адреса веб-сайту Товариства: http://creativegroup.kr.ua.

 

 

Голова Ліквідаційної комісії 

ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»                                                                                  Д.В. Свистунов