Шановний Акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ ГРУП»

(ідентифікаційний код юридичної особи 34374903,

місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75)

 

повідомляє про проведення позачергових  Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Наглядової ради відбудуться 08 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №1), з наступним порядком денним:

 

  1. Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни).
  2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

— основна доповідь – до 10 хвилин;

— співдоповідь – до 10 хвилин;

— виступи в дебатах – до 5 хвилин;

— відповіді на запитання – до 10 хвилин).

  1. Прийняття рішення про припинення Товариства. (проект рішення: Припинити Публічне акціонерне товариство «КРЕАТИВ ГРУП», місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, 75, ідентифікаційний код юридичної особи 34374903, шляхом його ліквідації на підставі ч. 3 ст. 155 ЦК України.)
  2. Обрання ліквідаційної комісії та голови ліквідаційної комісії Товариства. (проект рішення: Обрати ліквідаційну комісію Товариства у наступному складі: Свистунова Дениса Вікторовича, Пипко Руслана Петровича, Плєшкова Дмитра Вікторовича. Призначити голову ліквідаційної комісії – Свистунова Дениса Вікторовича. Відповідно до ст. 88 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ст. 105 ЦК України припинити повноваження Наглядової Ради Товариства та Правління Товариства.)
  3. Затвердження порядку ліквідації Товариства (проект рішення: Затвердити порядок ліквідації Товариства (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» №11 від 08.09.2017 року). Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства – два місяці з дня оприлюднення державним реєстратором повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.)

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.

 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» необхідно надати: акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб — паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», складається станом на 24 годину 04 вересня 2017 року.

 

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 75 (поверх 6, офіс ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», кабінет №2) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 09 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.), а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» — також у місці їх проведення.

 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член Правління ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Коваль Катерина Сергіївна.

Телефон для довідок: (044) 390-04-55.

Адреса веб-сайту Товариства: http://creativegroup.kr.ua

 

Голова Наглядової Ради

ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»                                                                                  Р.Ч. Токтомушев