«Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп»

(код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження:
Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20)
повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Наглядової ради
відбудуться «09» вересня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський
район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2–й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів)), з
наступним проектом порядку денного:


Проект порядку денного
1. Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія
Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни).
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту
роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем
Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент
роботи Загальних зборів акціонерів:- основна доповідь – до 10 хвилин;- співдоповідь – до 10
хвилин;- виступи в дебатах – до 5 хвилин;- відповіді на запитання – до 10 хвилин).
3. Зміна місцезнаходження ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: змінити місцезнаходження
(юридичну адресу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та визначити наступну адресу: 25014, м. Кіровоград (м.
Кропивницький), проспект Промисловий,14).
4. Затвердження Статуту ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. (проект рішення: Затвердити
Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Капустяна Г.В.
підписати Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції).
5. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції.
(проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в
новій редакції).
6. Дострокове припинення повноважень ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення:
достроково припинити повноваження ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», призначеної Загальними
зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2).
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися в день і за місцем проведення Загальних
зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ
«КРЕАТИВ ГРУП» необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику
(довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних
зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним
законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт, документ про призначення на посаду та інші
документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ
ГРУП», складається станом на 24 годину «05» вересня 2016 року.