«Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що за рішенням Наглядової ради відбудуться «29» липня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2–й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів)), з наступним проектом порядку денного:

Проект порядку денного

  1. Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазков Андрій Сергійович; Бойченко Людмила, Тарасенко Ольга Ігорівна).
  2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:- основна доповідь – до 10 хвилин;- співдоповідь – до 10 хвилин;- виступи в дебатах – до 5 хвилин;- відповіді на запитання – до 10 хвилин).
  3. Затвердження Статуту ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Статут ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»  в новій редакції).
  4. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції).
  5. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» в новій редакції).
  6. Дострокове припинення повноважень ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». (проект рішення: достроково припинити повноваження ревізора ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП», складається станом на 24 годину «25» липня 2016 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, Кіровоградська область, м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14, (2–й поверх, кімната № 15) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та у робочий час (з 09 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв.), а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Єзерський А.А.

Телефон для довідок: (0522) 35-71-04.

Адреса веб-сайту Товариства: http://creativegroup.kr.ua/.

 

Голова Наглядової ради                                                                            Токтомушев Р.Ч.»